Fodvorter

Behandling af vorter hos fodterapeuten vil forhindre, at patienten fejlbehandler sig selv med vortemidler med risiko for at ætse huden omkring hudproblemet.

Fodvorter er en virusinfektion i huden med en særlig type human papilloma virus, HPV, som medfører små tørre gevækster på fødderne. De er typisk få millimeter store og har en uregelmæssig, tør, blomkålsagtig overflade, men vorter kan sagtens blive 1-2 cm store, især hvis patienten har nedsat immunforsvar. Vorterne kan sidde enkeltvis eller i grupper. De vorter, som sidder i fodsålen eller omkring neglene, kan være ømme, hvis de udsættes for tryk. Vortevirusset aktiverer dannelsen af hård hud omkring vorten, så huden omkring fodvorterne er ofte fortykket.

Vorter har et typisk udseende, som gør, at man sjældent er i tvivl om, hvad det er.

Du kan ofte se mørke prikker i vorten, ved at skrabe det øverste lag af vorten væk. Det er små blodkar.

Hvorfor får man fodvorter?

Vorter skyldes en virusinfektion i huden, human papilloma virus, HPV, som findes i over 100 forskellige varianter, derfor kan behandlingsforløbet være vidt forskelligt.

Virusinfektionen angriber hudcellerne som gør, at huden fortykkes, og der dannes en vorte.

Smitten sker ved direkte kontakt eller via genstande. Det er almindeligt, at man smitter sig selv, det vil sige, at man overfører vortevirusset fra et sted på kroppen til et andet.

Vorter kan også spredes til andre i omklædningsrum, træningscentre, svømmehaller, sauna mm. Ved deling af håndklæder, strømper, barberskrabere og negleklipper og selvfølgelig ved direkte hudkontakt. Vorter er ikke arvelige men mennesker med arveligt eller erhvervet nedsat immunforsvar er dog særligt sårbare overfor vorter og kan danne hundredvis af vorter. Nogle vorter forsvinder af sig selv. Men det kan tage lang tid, typisk 1-4 år. 

Behandling:

Der findes en lang række behandlinger mod vorter. Alle behandlinger går ud på at udtørre, irritere, fjerne eller nedbryde fortykkelsen af den hud, hvor virus sidder. Ingen behandlinger er dog 100 % effektive. En række forskellige ætsende vortemidler findes også i håndkøb, som vi forhandler. Men det kræver en ihærdig og tålmodig behandling der følges nøje. Behandling med disse vortemiddler bør fortsættes, indtil vorten er væk - ofte i måneder.

Ved genstridige fodvorter har vi god erfaring med at behandle med det medicinsk godkendte produkt

Ved genstridige fodvorter har vi god erfaring med at behandle med det medicinsk godkendte produkt Verrutop. Dette produkt kan ikke købes i håndkøb og behandlingen foregår på klinikken. Behandlingen på klinikken skal gentages efter 7-10 dage. Man kan være heldig at vorten forsvinder efter 2-5 behandlinger. Men genstridige vorter kræver længere behandlingstid. Denne behandling kræver at du hjemmebehandler imellem klinikbehandlingerne. Du vil blive grundigt vejledt i dette. Verrutop er meget effektivt og næsten uden smerter.

En ny fodvorte er nemmere at behandle end en fodvorte man har haft i lang tid. Da en fodvortes rødder kan vokse i dybden og kræve en omfattende og langvarig behandling. Tidlig igangsættelse af behandling øger bedre behandlingsresultat og dermed kortere behandlingstid. 

Frysning af vorter.

Vorter kan også fryses væk, såkaldt kryoterapi. Frysningen skal som regel gentages med 1-2 ugers interval, indtil den er væk. Behandlingen kan gøre ondt, så den er mindre egnet til små børn.

Behandling med Lapis

Lapis – også kaldet sølvnitrat – Lapis er er et ætsende middel, man kan bruge til at behandle vorter. Dette bruges også i nogle tilfælde.

Kontakt os

Kontakt os for at høre mere om vores fodbehandling

+45 86 81 16 19

fodter@pi-elin.dk